24 miniatures du ciel - Yorgos Delphis - cd020

Article indisponible
Yorgos Delphis : piano
Godefroy Vujicic : violoncelle

1. Athina - 2'17"
2. Aphroditi - 1'41"
3. Ermis - 1'47"
4. Artemis - Selini - Eleni - 3'21"
5. Apollon - 1'13"
6. Dimitra - L'43"
7. Ira-Galaxias - 1'54"
8. Aris-Armonia - 1'16"
9. Dias - 2'14"
10. Estia - 2'04"
11. Iphaistos - Pandora - 2'00"
12. Possidon - Odyssephs - 2'12"
13. Sapho - 1'42"
14. Haris - 1'11"
15. Joyeuse - 1'59"
16. Patiente - 3'01"
17. Nostalgia - 1'25"
18. Espiegle - 1'08"
19. Ardente - 1'37"
20. Candide - 1'31"
21. Ragtime - 1'15"
22. Envolee - 1'13"
23. Iris - 2'43"
24. Pythagoras - 3'03"
Total ,47'30'

Alix Ewald : Directrice Artistique - Philippe Vaidie : Ingénieur du son - Jean-Yves Legrand : Mastering - Vassilis Psaros : Photo